Tillgänglighetsredogörelse för storsjohallen.se

Umeå kommuns fritidsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda storsjohallen.se. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att storsjohallen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Kontakta oss på mejl storsjohallen@umea.se eller på telefon 090-16 35 44.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på mejl storsjohallen@umea.se eller telefon 090-16 35 44 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men webbplatsen ska byggas om och vi hävdar därför oskäligt betungade som skäl för de de delar som inte är tillgängliga idag.

Otillgängliga delar:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
  • Det saknas rubriker och rätt underrubriker på delar av webbplatsen.
  • Texter och listor saknar rätt struktur och kan påverka uppläsningen för hjälpmedel.
  • Hela webbplatsen går inte att nå med tangentbord och det saknas fokusmarkering.
  • Det saknas genväg för navigering och sektioner är inte uppmärkta, vilket gör det svårare att hoppa förbi återkommande innehåll.
  • Länktexter kan vara otydliga.
  • Webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-22.